Uloga zvuka u procesima isceljivanja - II deo

02/11/2011

Kada su Leonard Horowitz i Joseph Puleo[1] sredinom 1999. godine objavili knjigu "Healing Codes for the Biological Apocalypse", vrlo brzo je usledila reakcija mnogih duhovnih istraživača i iscelitelja. Ponovno objavljivanje znanja o lekovitom delovanju zvuka i nije bilo nešto novo, ali objavljivanje zaboravljenog znanja o solfeđo frekvencijama i namernom zataškavanju istog od strane Katoličke crkve izazvalo je brojne reakcije. Mnogi iscelitelji su počeli samostalno da istražuju i objavljuju svoje rezultate o delovanju pojedinih tonova tajanstvene solfeđo lestvice.

Prema dr. Horowitzu, mi smo danas svedoci nastojanja "svetske vlade u senci" da ljudsku populaciju smanji na pola. U tom cilju se koriste najrazličitija sredstva – od ratova i "terorizma" (finansiranog od strane svetske vlade), pa sve do trovanja najrazličitijim vrstama otrova, maskiranim u "lekove". Tu je i fluor u zubnoj pasti, hlor u vodi, aspartam u žvakaćim gumama i napicima "bez šećera" (tokom hladnog rata aspartam je korišćen kao bojni otrov, a zatim zbog slatkoće pretvoren u prirodni zaslađivač). Šta se sve nalazi u vakcinama, bolje da ne spominjem – za informacije o ovoj temi preporučujem ostale knjige dr Horowitza. Tu je i zaprašivanje otrovima bačenim iz aviona poznatim pod nazivom "chemtrails", zračenje elektromagnetnim talasima, projekt HAARP na Aljasci kojim se (između ostalog) zagreva zemljina atmosfera, itd. … lista suptilnih, ali ništa manje nasilnih sredstava smanjenja populacije nastavlja se u nedogled. Ovo, naravno, nije sve – u budućnosti nam se sprema još pokoja inventivna metoda uništenja, međutim ovaj put otvorena i nimalo suptilna. Reč je o mogućem globalnom ratu, namerno osmišljenom kako bi se na ruševinama današnje civilizacije stvorio tzv. "novi svetski poredak".

Šta je to tajanstveno u solfeđo frekvencijama?

Prema lekaru i američkom vodećem travaru dr. Joseph S. Puleo, koji je bio inspirisan tokom nekog mističnog iskustva na istraživanje Knjige Brojeva[2] u traženju frekvencija izlečenja. Ma kako to čudno zvučalo, našao je verovatno 6 frekvencija zvuka u Knjizi Brojeva, poglavlje 7, stihovi 12-89!

Ali, kako je Knjiga Brojeva povezana sa solfeđo frekvencijama?

 

I oni sa manje muzičkog znanja znaju da su tonovi poređani po frekvenciji. Takođe, znaju da postoje razmaci između pojedinih tonova, da osnovnih tonova ima sedam (do, re, mi, fa, so, la, si) i da se nakon toga ponavljaju ali sa duplo višom frekvencijom (do1, re1, mi1…). Manji broj zna da je izbor tzv. Kamertona "A" određen prema dogovoru i on iznosi 440 Hz. Na osnovu tog tona se vrši štimovanje svih instrumenata. I to je tako u današnjoj savremenoj muzici. Pišu se pesme, svira i peva…Rana solmizacija nastala je na osnovama srednjevjekovne himne Svetom Jovanu Krstitelju, a nju je ustanovio Guido d'Arezzo (997-1050). U nameri da olakša nastavu pevanja, on je za svaki stupanj tadašnjih lestvica koje su imale oblik heksakorda (niza od šest tonova) upotrebljavao određen slog i to prema početnim stihovima navedene himne koju je najverovatnije sam komponovao. Svaki stih himne je bio pevan za određenu visinu više od prethodnog pa početni tonovi stihova čine potpun heksakord.

Himna je glasila:

 
himna
Original  (latinski)Engleski prevodSrpski prevod
Ut queant laxis,Re-sonare fibris,Mi-ra gestorum,Fa-muli tuorum,So-lve polluti, La-bii reatum,(Sancte Iohannes)So that Your servants may, with loosened voices, resound the wonders of Your deeds, clean the guilt from our stained lips, O Saint John.Da bi sluge tvoje, iz sveg glasa, mogle veličati čuda tvojih dela, i očistile greh sa svojih nečistih usta, Sveti Jovane.

Tekst pesme izgleda sugeriše da te note otvaraju komunikacioni kanal sa Bogom. 

Početni slogovi himne su u stvari imena tonova solfeggio lestvice: Ut (kasnije promenjen u Do), Re, Mi, Fa, So, La, i naknadno dodat ton Si (prema Sante Iohannes), kasnije promenjen u Ti. Guido d'Arezzo je navedene tonove upotrebljavao kao relativne i primenjivao ih na sve tri tadašnje vrste heksakorda (hexacordum naturale, hexacordum durum i hexacordum molle – tj. prirodni, durski i molski).

Navedeni tonovi imaju i svoje apsolutne visine, dakle precizno fiksirane frekvencije koje imaju specifična svojstva te omogućuju (ni manje ni više) nego transformaciju Duha u materiju ili materije u Duh. Dakle, svaki ton ima apsolutnu frekventnu vrednost, a ta vrednost nije ona koju imamo kod modernih instrumenata odnosno kod Kamertona[3]; kompletna veza zvuka (njegovog delovanja) i čoveka je najvećim delom izgubljena.

Puleo dalje u knjizi piše o tome kako su ga u katoličkoj crkvi ignorisali kada je pokušavao da sazna tačne frekvencije tonova solfeđo lestvice. U viziji dr. Joseph S. Puleo-a (verovatno nakon molitve), pokazano mu je da se tačne vrednosti frekvencija nalaze "ukodirane" u Bibliji kralja Jamesa ("King James Bible")[4] i to u "Četvrtoj knjizi Mojsijevoj" – "Brojevi". Takođe, pokazano mu je korišćenje metodologija redukovanja brojeva Pitagore preslikavanjem velikih brojeva na jednu jedinu cifru. Vrednosti svake cifre se sabiraju. Ako nakon prvog sabiranja broj još uvek sadrži više od jedne cifre, proces se ponavlja, npr.: 456 se redukuje na 4+5+6 = 15, a zatim 1+5 = 6 .  
U VII poglavlju ove knjige, od 12. do 83. stiha, nalaze se skrivene brojčane vrednosti navedenih tonova. Puleo je našao da se određeni stihovi ponavljaju određeni broj puta. Puleo je zapazio često spominjanje broja dana, prvi dan, drugi dan, treći dan, itd. Prvi se dan referencira u stihu 12, drugi se dan spominje u stihu 18, a treći dan u stihu 24. Zadnja referencija na dan je pronađena u stihu 78. Svi se dani refrenciraju počevši od stiha 12 sa inkrementom[5] 6.
Pitagorejska redukcija tih brojeva stihova daje:
12 = 1 + 2 = 3
18 = 1 + 8 = 9
24 = 2 + 4 = 6
30 = 3 + 0 = 3
36 = 3 + 6 = 9
42 = 4 + 2 = 6
Vidite li ponavljanje 396, 396, itd, što se nastavlja sve dok se dođe do stiha 78. Tako je nađena prva frekvencija koja odgovara tonu Ut . 
Stih broj 12 se pojavljuje ukupno 12 puta u VII poglavlju "Brojeva", kao i svaki od ostalih šest stihova broj 14, 15, 16, 17, i 18.
Poznavajući od ranije pravilo – kada se u kodiranim knjigama neka fraza ili stih ponavlja više puta, tada je sigurno reč o skrivenom kodu – Puleo je obratio pažnju na brojčane vrednosti šest stihova koji su se ponavljali svaki po 12 puta i njihovim sabiranjem dobio je sledeće brojeve: 396, 417, 528, 639, 741 i 852. Ti brojevi predstavljaju zvučne frekvencije, odn. apsolutne visine solfeggio lestvice i odgovaraju izgubljenim zvučnim frekvencijama kojima je moguće transformisati "duh u materiju" i obratno. Ove zvučne frekvencije su zasnovane na brojevima 3, 6 i 9. Zanimljivo je da je na značaj ovih brojeva ukazivao i Nikola Tesla rekavši: "Kada biste samo bili svesni značaja trojki, šestica i devetki, posedovali biste ključeve univerzuma."

Nakon detaljnog istraživanja Guido d'Arezzo-a, izvorna solfeggio lestvica izgleda ovako

 

Naziv                         Frekvencija      Numerološka vrednost

Ut   (Ut queant laxis)      -    396 Hz      -    3+9+6 = 18,    1+8 = 9

Re   (Resonare fibris)     -    417 Hz      -    4+1+7 = 12,    1+2 = 3

Mi   (Mira gestorum)      -    528 Hz      -    5+2+8 = 15,    1+5 = 6

Fa   (Famuli tuorum)       -    639 Hz      -    6+3+9 = 18,    1+8 = 9

So   (Solve polluti)          -    741 Hz      -    7+4+1 = 12,    1+2 = 3

La   (Labii reatum)          -    852 Hz      -    8+5+2 = 15,    1+5 = 6

 

Ovi brojevi predstavljaju kreativan proces prema sledećem modelu:   
IDEJA + MOĆ = KREACIJA 
Puleo je, zatim, tražio primenu ovih frekvencija u praksi, odn. odgovor na pitanje – koji ton čemu služi? Proučavao je kako je svaki stih himne Svetom Ivanu protumačen u Websterovom rečniku[6], knjizi koju u zemljama engleskog jezika ima svaka porodica. Webster je u svoj rečnik uključio najrazličitija tumačenja pojedinih pojmova, pa i tzv. "skrivena značenja" (hidden entries). Tako je na zanimljiv i neobičan način protumačio stihove navedene himne.

Evo kako su Puleo i Horowitz interpretirali ovo tumačenje.

 

 Ton Mi
"Proizvesti neobične pojave koje nadilaze sve poznate ljudske moći ili prirodne sile, ono što se pripisuje božanskom ili nadnaravnom uzroku, posebno Bogu"... "Opažanje" ove mogućnosti i "s namerom da se drži prema svetlu", komunicirajući "željeni… efekt; čuda će se dogoditi". 
Ton Mi je prva frekvencija koja je prepoznata u praktičnoj primeni i njenih 528 Hz se najviše koriste. Tu frekvenciju koriste neki genetičari kako bi neutralisali efekte poremećaja u DNK kodu, a iscelitelji je zvukom uzimaju kao osnovnu tokom terapije lečenja.
Znači Mi služi za vraćanje ljudske DNK u zdravo, originalno, izvorno stanje (dakle, za reparaciju DNK). Vraćanje DNK u izvorno stanje dovodi do povećavanja životne energije, jasnoće uma, uspostavljanje unutrašnjeg mira, povećavanja kreativnosti, a ton Mi može se koristiti i kao okidač za postizanje dubokih duhovnih iskustava. 
Horowitzev prijatelj Dr Lee Lorenzen, Ph.D., svetski poznat i priznat biohemičar, potvrdio je da genetičari već neko vreme koriste navedenu frekvenciju kako bi popravili DNK, odnosno neutralizovali moguće defekte naslednog genetskog koda. Postaje jasno čemu služi ton Mi – za vraćanje ljudske DNK u izvorno, savršeno stanje. Ton Mi ima izvanredno delovanje kada se upotrebi paralelno s DNK aktivacijama. Ukoliko ga koristimo na način opisan u Websterovom rečniku – uz komunikaciju željenog efekta i energetsku podršku "svetla" – "čuda će se dogoditi" ("Miraculi gestorum")! Proces reparacije DNK prate mnogi povoljni efekti: povećana količina životne energije, jasnoća uma, budnost, probuđena ili aktivirana kreativnost, ekstatična stanja kao što je duboki unutrnji mir i ispunjenje ili ekstaza radosti, plesa i slavlja. Ton Mi takođe otvara osobu za duboko duhovno iskustvo, ako ga ona želi, pa može biti korišćen kao jedno od sredstava duhovnog prosvetljenja.   
Ton So(l)
Rešenje (lat. "solve", ili eng. "to solve problem", op. prev.) "misterije ili zagonetke" ili rad na "odgovoru ili rešenju matematičkog problema"; nadilaženje duhovnog "neočišćenja" (lat. "polluti" ili eng. "pollution") koje zahteva "pročišćenje" ili "religijski ritual čišćenja". 
Ton So(l) je ćelijski čistač. On čisti ćelijsko jezgro od toksina, ali i od nagomilane elktromagnetnog zračenja. Duže slušanje ovog tona navodi osobu na prelazak u zdraviju ishranu, bez toksina. (Za buđenje intuicije) 

Ton So omogućuje čišćenje ćelije („Solve polluti“) od toksina. Dok ton Mi reparira strukturalne poremećaje kristalne strukture molekula vode u ćelijskoj tečnosti i vraća izvornu strukturu DNK, ton So(l) čisti ćeliju ćelijsku tečnost, membranu i jezgro (DNK i genetski materijal), od otrova. Reč je o svemu onome što unosimo u svoje telo, (ne)namerno, što opterećuje ćeliju prilikom njenog prirodnog funkcionisanja ili je čak direktno uništava. Češća primena ove frekvencije navodi praktikanta na zdraviji i jednostavniji život, na promenu ishrane da u telo unosi energiju što je moguće više frekvencije i nezatrovanu genetskim modifikacijama ili najrazličitijim vrstama otrova (pesticidima i ostalim vrstama štetnih hemikalija). Ton So takođe doprinosi čišćenju ćelije od najrazličitijih vrsta elektromagnetnog zračenja, kao i svih ostalih oblika radijacije. Ova frekvencija je od pomoći i prilikom čišćenja stanice od infekcija – virusnih, bakterijskih, gljivičnihpa se može koristiti samostalno ili paralelno s drugim vrstama tretmana, odn. prevencije radi. Na kraju, češća upotreba tona So(l) navodi osobu na zdrav život – čist, stabilan, umeren i ispravan, život koji omogućava čoveku otvorenost, protok i bliskost duhovnom svetu.

 

Ton Fa
144000 Božjih slugu s ovim znanjem – "učenjaka ili maga – koji bi bili prisutni i obavili (ovaj) posao ili izveli… (izvanrednu) aktivnost onako kako je opisana pod „SOL“ ili LA“. U hrišćanskim terminima "FA" implicira "Isusovu verenicu", "telo Hristovo" ili, za Jevreje, Božji "izabrani narod". 
Ton Fa otvara osobu za uspostavljanje bolje komunikacije tako da pomaže kod liječenja oboljenja nastalih usled loše komunikacije. Ovo se odnosi i na međućelijski nivo, a zna se da maligne ćelije ne komuniciraju sa okolinom tako da je povećavanje međućelijske komunikacije direktno vezano sa podizanjem imuniteta i boljom borbom protiv tumorskih oboljenja. 
"Famuli tuorum" – može predstavljati 144000 ljudi koji bi, prema proročanstvima iz biblijske Knjige Otkrivenja, udruženim pevanjem jedne "posebne pjesme" mogli da proizvedu promene u kolektivnoj svesti, pa tako pročistiti planetu i omogućiti da ponovo zaživi tzv. "Zlatno doba". Kako se ovde spominje "udruženo delovanje", tako ova frekvencija omogućava i stvaranje skladne zajednice, odn. skladnih međuljudskih odnosa. Stoga je ton Fa moguće primeniti unutar procesa sređivanja problema koje proizvode neusklađeni odnosi – porodični, partnerski, prijateljski ili društveni. Kad je o ćelijskim procesima reč, ton Fa se može koristiti za stimulisanje ćelije na komunikaciju sa okolinom. Poznato je da se tumorske ćelije ne dele i ne komuniciraju s okolinom. Tumor nestaje kada takve ćelije budu uništene ili na neki način navedene da komuniciraju i sruše barijere koje ih zatvaraju i izoluju. Tako ton Fa može pomoći prilikom lečenja zdravstvenih problema koji imaju osnovu u neusklađenim međuljudskim odnosima, a takav uzrok ima većina bolesti. Ukoliko je pak reč o tumoru, ova frekvencija može biti upotrijebljena paralelno s medicinskim tretmanom. Nadalje, pored kreiranja skladnih odnosa i u svrhu ostvarenja komunikacije (razumevanja, tolerancije ili ljubavi) s našom okolinom, ton Fa se može koristiti i u ponešto apstraktnije svrhe. Pošto je ćelija sposobna i za tzv. "hiperkomunikaciju", ovaj ton se može upotrebiti i za razvoj ekstrasenzorne percepcije, odnosno za komunikaciju s paralelnim svetovima ili duhovnim sferama jer joj omogućava premošćivanje udaljenosti i nadvladavanje različitosti ili sukoba.  
Ton Re
Rezonanca "relativno malog periodičnog podražaja prema prirodnoj vibraciji" kako bi se proizvela "vibracija široke amplitude... uvećanog značaja, stupnja i uticaja", delovanje "poništenjem" na čovekovo udaljavanje od Boga i povratak u "izvorno stanje stvari". Ton Re je koristan kod poništavanja negativnih iskustava i njihovog čišćenja, i zamene istih sa izvornim zdravim kodom. Ovaj ton ima jaku rezonantnu osobinu koja može probuditi uspavane potencijale koji su iz nekih razloga neaktivni. 
Ton Re povezan je s procesima rezonancije ("Resonare fibris"), odn. uvećavanja (amplifikacije). U Websterovom rečniku se, takođe, navodi da ovaj ton omogućava funkciju koja je u kompjuterskom jeziku poznata pod terminom "undo", odn. da može delovati "poništenjem" na "čovekovo udaljavanje od Boga" i omogućiti povratak "izvornom stanju stvari". Ton Re može doprineti saniranju štete koja je nastala neosvešćenim življenjem, tj. "udaljavanjem od Boga". Posledice negativnih dela nije moguće izbeći, ali je moguće prekinuti jedan destruktivan smer kretanja i vratiti se "na pravi put". Tako ovaj ton može biti upotrebljen prilikom čišćenja traumatskih iskustava, odn. čišćenja destruktivnih uticaja prošlih događaja i re-kreiranja prošlosti kako nas ne bi opterećivala svojim neprijatnim utiscima. Zato se ton Re može koristiti  prilikom čišćenja bilo kojeg ograničavajućeg utiska (ili "samskare") koji onemogućava osobu prilikom ostvarenja svojih životnih ciljeva. Kad je o ćelijskim procesima reč, ton Re stimuliše ćeliju i njen DNK da funkcioniše optimalno, tj. da maksimalno iskoristi svoje potencijale. Ovde dolazi do izražaja rezonancijska, odn. uvećavajuća karakteritika tona Re koji može delovati kao svojevrsni pojačivač koji potencira ćeliju, energizira je i navodi osobu da iskoristi svoje kreativne potencijale. Tako ovaj ton može poslužiti prilikom rastvaranja kreativnih blokada, tj. buđenja uspavanih, latentnih potencijala koji su iz nekog razloga do tada bili neiskorišćeni.  
Ton Do (Ut)
"Cela serija muzičkih tonova" koji prenose "magnetno polje snage od 144000 x 10 na peti (100000) gaussa". 
Ton Do služi za ostvarivanje, materijalizaciju ciljeva ako su pozitivni i etični. Njime se rastvaraju prepreke i dobija dovoljna energija prema manifestaciji željenog. Ovim tonom se jako dobro rastvaraju osećanja krivice. 
Ton Ut se može koristiti kao sredstvo materijalizacije ciljeva. Ciljevi treba da budu etični i što je moguće preciznije oblikovani. U Websterovom rečniku je navedeno da ton Ut može predstavljati izuzetno snažno magnetnko polje. Upotrebljeno kao sredstvo ostvarenja cilja, takvo polje postaje ključni element njegove ostvarivosti. Poznato je da se u materjalnoj realnosti može ostvariti samo onaj cilj koji ima dovoljno energije – tako ovaj ton daje cilju potrebnu snagu, odn. služi kao sredstvo rastvaranja prepreka koje bi inače onemogućile konkretnu realizaciju cilja. Psihološki gledano, ova frekvencija ima naročito povoljan efekat na osećaj krivice, a krivica je emocija direktno povezana s elementom zemlje koji je u najdirektnijoj vezi sa samom materjalizacijom, prizemljenjem ili uzemljenjem. Čišćenje osećaja krivice, koje spada u osnovnu prepreku čovekovoj realizovanosti, omogućiće ostvarenje cilja na najdirektniji mogući način. Bilo koje duševno stanje, pa i ono negativno, ima određenu vrstu opravdanosti i smisao – zato obično nije moguće zaobići rad na uzrocima negativnih duševnih stanja kao što je osećaj krivice, ali upotreba tona Ut će ubrzati i olakšati ovaj proces podizanjem odbrambenih mehanizama u domenu svesti, dakle njihovim osvešćenjem. Pored rada na ciljevima, ova frekvencija može poslužiti kao sredstvo prizemljenja, buđenja i povratka u konkretnu realnost.

 

Ton La Artikulacija zvuka pomoću usana koja je potrebna da bi se "preokrenuo smer" i … "vratilo prema ranijem sistemu ili redu“.  
Ton La omogućava bolju komunikaciju sa sveopštim Duhom (Bogom), pa tako omogućava spoznaju istinske suštime pojmova na materijalnom u nematerijalnom planu. On podiže svest osobe i otvara put za dublja duhovna iskustva. 
Ton La ima uticaj sličan tonu Ut, ali nešto drugačijeg predznaka. Ova frekvencija može poslužiti kao sredstvo otvaranja osobe za komunikaciju sa sveopštim Duhom, tj. kao sredstvo spuštanja Duha u materiju. Dok ton Ut služi materijalizaciji ciljeva, ton La služi produhovljenju materije, njenom ispunjenošću Duhom. Zato ovaj ton može služiti kao sredstvo povratka neke pojave u tzv. "ranije stanje", svom izvoru, odn. spoznaje izvorne suštine bilo koje pojave – materijalne ili nematerijalne. Ton La podiže svest i otvara osobu za duhovno iskustvo, pa omogućava pronalazak životnih modela kojima je moguće najdirektnije živeti iz Duha, tj. stvarati tzv. "Raj na Zemlji", "Zlatno doba" ili sklad između Duha i materije. Kad je reč o ćelijskim procesima, ova frekvencija utiče na proces prelaza ćelije na sistem višeg tipa – od onoga koji se hrani ili čak zavisi od niskih vibracija, prema direktnoj apsorpciji Svetla i životu utemeljenom na principu Svetla. Ukratko, ton La omogućava neku vrstu "ćelijskog prosvetljenja" i transformaciju ćelije prema sistemu višeg tipa koji je neposredno povezan i usklađen s energijom/svešću sveopšteg Duha.   
Za frekvencije koje pronašao Puleo, sada se veruje, da imaju svojstva lečenja. Frekvencija 528 Hz, po pretpostavkama ima lekoviti efekat na DNK. Frekevncija izgleda utiče na molekule vode koje okružuju DNK spiralu.
Glen Rein iz Istraživačke laboratorije kvantne biologije u New York-u – Quantum Biology Research Lab je eksperimentirao sa "in vitro DNA"[7], koje je bila izložena snimcima različitih muzičkih stilova. Koristio je tehniku konvertovanja muzike na audio skalarne talase. Koristio je izvore zvuka suprotne faze kako bi se ista muzika sama poništila i stvarala skalarne audio talase. U eksperimentu su korišćeni CD uređaj, pojačalo i samo-poništavajuća zavojnica (slična spirali). Svirana su četiri tipa muzike epruveti u kojoj je bila "in vitro DNA". Apsorpcija UV svetla u DNK ispitne uzorke DNK uzoraka je merena nakon jednog sata.
Gregorijanske pesme su uslovile 5% do 9,1% povećanje apsorpcije UV svetla zbog odmotavanja DNK spirale. Sanskritske pesme su imale sličan efekat, 5,8% do 8,2%. Rok (0 – 1%) i klasična muzika (0 – 1,1%) su imali mali ili nikakav efekat. Glen Rein je konačno zaključio kako čujni zvučni talasi Solfeggio lestvice mogu prouzrokovati rezonanciju DNK, i mogu imati efekat (iz)lečenja!
Ostaje činjenica naučno merljivih efekata na DNK muzičkih frekvencija spomenutih u Knjizi Brojeva, kojima se sugerišu svojstva DNK lečenja. 
Kao što je vidljivo iz ovog teksta, iznesene informacije predstavljaju svojevrsnu revoluciju kad je reč o čovekovoj slobodi da vlastiti život (duhovni i materijalni) stvara prema sopstvenoj volji, istovremeno usklađenoj sa Božijom voljom.
Navedene frekvencije čine dodatni životni potencijal velike snage za osobu koja zna kako da ih upotrebi. Kolika je ta snaga, dovoljno govori činjenica da je ovakvo znanje stotinama godina bilo skrivano od javnosti, a Dr. Puleo je kad ga je konačno razotkrio i objavio svetu zbog svog otkrića bio meta nekolicine atentata, srećom neuspelih. Zato o Puleovim današnjim aktivnostima nećete pronaći puno informacija na Internetu, jer sve dok mu je život u neposrednoj opasnosti on se ne pojavljuje u javnosti. Navedene zvučne frekvencije predstavljaju tonove pomoću kojih je stvoren svemir – Bog je šest dana stvarao svet, a sedmi se odmarao. Stoga su one nekada bile korišćene u religijskim obredima da bi se omogućilo ponovno uspostavljanje zdravlja, harmonije, svesnosti i povezanosti sa Bogom. Izgubljene su, ili bolje rečeno cenzurisane, sredinom srednjeg veka, upravo u doba Guida Aretinskog koji je verovatno napisao svoju himnu kao sistem skrivenih kodova kojima će se koliko toliko zaštititi "sveto znanje o stvaranju i rastvaranju".[8]  

Izgleda da su ove zvučne frekvencije nekada korišćene tokom mise, a možda su na njih bila podešena i crkvena zvona. Mnogi ljudi se nikada nisu zapitali zašto se Liturgija dobrim delom peva i koja je svrha takvog pevanja. Kada imamo znanje o zvučnim frekvencijama koje služe čovekovom povratku svom Izvoru, odn. Bogu, tada postaje jasno čemu je pevanje moglo služiti. Naravno, danas je takvo pevanje daleki odjek nekadašnje svrhe mise kao precizno oblikovanog duhovnog obreda.

Na kraju ovoga članka želeo bih se vratiti na tezu iznesenu na početku, a reč je o novoj paradigmi kad je reč o isceljivanju tela. Jonathan Goldman, poznati duhovni pevač i muzičar koji se zvukom koristi i u svrhu isceljivanja, ovako je oblikovao ovu paradigmu: Svjetlo + Zvuk = Kreacija. Ovaj model je preuzeo i dorađivao Sol Luckman, tvorac sistema isceljivanja pod nazivom Regenetics, i jedan od kvalitetnijih novih istraživača uticaja zvuka na procese isceljenja, a ja sam mu pridodao objašnjenja u zagradama pa bi navedena paradigma glasila ovako: 
SVETLO (energija+intencija) + ZVUK (ton+reč) = KREACIJA (isceljenje)  
Za optimalne rezultate pri lečenju tela u proces isceljivanja je neophodno uneti zvuk u nekom obliku. Najbolje je koristiti se rečima koje najuže izražavaju našu intenciju. Ćelija prima naredbe – isto kao i kompjuter. Ona ih prima izražene u prezentu, bez negacija i u prvom licu jednine. Ukoliko je takva naredba još i tome otpevana ili poduprta određenom zvučnom frekvencijom, njena delotvornost će biti još veća.
Kako praktično primenjivati ove modele moguće je naučiti na kursevima koje drže već pomenuti ljudi – od Theta Healinga Vianne Stibal i DNA Activation Techniques Roberta V. Gerarda (ovi sistemi ne koriste solfeggio tonove), veterana na području DNK isceljivanja, pa sve do Regenetics metode Sola Luckmana koja spada u možda najzanimljivije nove sisteme i koja je direktno utemeljena na upotrebi tonova solfeggio lestvice.
Zvučne frekvencije izvorne solfeggio lestvice mogu se nabaviti u obliku muzičkih viljuški preko Interneta. Međutim, kako je nauka o isceljivanju upotrebom zvučnih frekvencija u međuvremenu napredovala, tako je danas moguće nabaviti viljuške najrazličitijih frekvencija i namene – od tri dodatna tona koji nadopunjuju solfeggio lestvicu (a dobijeni su preostalim permutacijama brojeva koji čine šest osnovnih frekvencija), pa sve do tonova za isceljivanje pojedinih organa, čakri ili meridijana, odn. tonova namenjenih ostvarenju kontakta sa specifičnim duhovnim sferama i bićima.
Ali, šest tonova izvorne solfeggio lestvice ipak predstavljaju osnovu koja može da se nadograđuje i novim informacijama, ali treba biti pažljiv i ne upotrebljavati previše tonova istovremeno jer je efekat pojedine frekvencije toliko snažan da se njeni efekti osećaju i razvijaju nedeljama i mesecima nakon upotrebe. Na koji god način ih koristili, pred nama je jedna izvanredna mogućnost koja je vekovima skrivana od nas – ali, sada se i zvuk direktno uključuje u bitku za konstruktivnu globalnu transformaciju. Da bi takva transformacija uspela, prema biblijskom proročanstvu potreban je broj od najmanje 144.000 ljudi koji će zajednički pevati jednu "posebnu pesmu". Budite jedna od tih osoba, jer situacija neće biti nimalo blistava ako svetska elita uspe da stvori globalno orwellovsko društvo.

 

 

Mnogo više o svemu napisanom zainteresovani mogu pronaći na Net-u. Neki od pionira lečenja zvukom su: Joshua Leeds, Peter Hubner, Jonathan Goldman i Sol Luckman ("pioniri" uslovno rečeno, jer milenijima šamani širom planete leče pesmom i bubnjevima). 

© Tomislav Budak, maj 2007[1] Knjiga Brojeva iz Starog zaveta se bavi rasponom od četrdeset godina nakon izlaska Izraelaca iz Egipta. Postoji zapanjujuće mnogo brojeva koji se spominju u Knjizi Brojeva, što je uslovilo i njen naziv. Brojevi su izgleda relevantni.

[2] Joseph S. Puleo je američki lekar i travar, koji je tokom nekog mističnog iskustva bio inspirisan na istraživanje Knjige Brojeva (iz Svetog Pisma) da bi pronašao frekvencije izlečenja. Tako je našao šest frekvencija zvuka – u Knjizi Brojeva, poglavlje 7, stihovi 12-89. Nađene frekvencije (u hercima: 396, 417, 528, 639, 741 i 852) predstavljaju frekvencije stare solfeggio lestvice; korišćene su u sanskrit i gregorijanskim crkvenim napevima. Slogovi koji su korišćeni za označavanje tonova te lestvice – Ut, Re, Mi, Fa, So(l), La – uzeti su iz srednjevekovne pesme "Ut Queant Laxis", gregorijanske crkvene pesme posvećene Sv. Jovanu Krstitelju koju je napisao Gvido iz Areca.

[3] Kamerton je osnovni ton po kome se štimuju muzički instrumenti.

[4] Kralj James VI za Škote, ili James I za Engleze, bio je vitez Templar i član Slobodnih Zidara (masona) te je za potrebe svog bratstva naručio pisanje posebne verzije Biblije koja će biti ispunjena skrivenim numerološkim kodovima. Reč je o kodovima koji su univerzalni i sve zavisi od toga ko ih i kako upotrebljava. Iz tog razloga je upravo ovakva, masonska Biblija korišćena za otkrivanje skrivenog znanja.

[5] Inkrement = povećanje, prirast, dodatak.

[6] Noah Webster (1758-1843) je bio američki leks

1 Comments Add your own

  • 1. Jova  |  04/16,2013

    Da li moze da leci oboljenje kicme i bubrega?

Leave a Reply

Dodaj komentar

Zapamti me